Het consult

Een eerste consult duurt ongeveer anderhalf uur. Deze tijd is nodig om alle symptomen van uw verlaagde vitaliteit te kunnen vaststellen. Niet alleen de lichamelijke klachten worden besproken, ik wil ook weten of er een mogelijke oorzaak is, waardoor de klachten verbeteren of verergeren, of ze op een bepaald tijdstip voorkomen of hoe het precies aanvoelt.
Maar ook van belang is het emotionele en mentale beeld van de patiënt. Dit is vooral van belang voor de keuze van het medicijn.
Verder stel ik algemenere vragen over het totale lichaamsfunctioneren, zoals de voedselvoorkeuren en –afkeren, de vertering, het zweten, het slapen, de menstruatie etc.
        

Verder verloop
Hierna ga ik, aan de hand van het besprokene, het totale beeld aan een diepere analyse onderwerpen om tot het best passend (gelijksoortig) geneesmiddel te komen.

Als ik tot een keuze van een middel ben gekomen, ontvangt u meestal een aantal korreltjes, al dan niet opgelost, met een voorschrift hoe deze in te nemen.
Als er geen acute situatie is, volgt na 4 weken een vervolgafspraak om te kijken of het medicijn voldoende gewerkt heeft. Dit tweede consult duurt ongeveer 45 minuten.

Voor de duur van een behandeling zijn geen vaste richtlijnen. Dit is van veel factoren afhankelijk. Bijv. hoe lang de klacht al aanwezig is of hoe vitaal iemand is. Als het goede middel gekozen is, zal er binnen een aantal dagen tot weken een reactie optreden.
Het genezingsproces gaat vrijwel altijd geleidelijk.